Mae'r llyfr Y Gr┼Áp Cymreig yn 70 ar gael yn y siop lyfrau nawr.

The Welsh Group at 70 book is available from the bookshop now.