top of page

Chris Griffin

Chris Griffin

Chris Griffin

Hinterland

Hinterland

Acrylic, 14cm x 23cm.

I Have Felt For His Wounds in Nozzles and Containers. Acrylic, 61cm x 51cm.

Black Table

Black Table

Acrylic, 51cm x 61cm.

And is His Bed Wide

And is His Bed Wide

Acrylic, 51cm x 61cm.

Annunciation in a Welsh Hill Setting

Annunciation in a Welsh Hill Setting

Acrylic, 61cm x 51cm.

Quadru

Quadru

Acrylic, 51cm x 61cm.

Eni: Maesycwmmer, Cymru.
Yn byw: Caerdydd, Cymru.


Addysg
1969 - 1972 Dip AD (Celfyddyd Gain) Gloucestershire College of Art, Cheltenham.
1972 - 1975 MA (RCA) (Celfyddyd Gain) Royal College of Art, London.
1975 - 1976 Coleg Caerdydd


Lleoliadau Arddangos Dethol  (un i bedwar person).
Canolfan Gelf yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd.
Oriel Washington, Penarth.
Attic Gallery, Abertawe.
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Albany Gallery, Caerdydd.
Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Porth.
Royal Academy of the West of England, Bryste.
Fountain Fine Art, Llandeilo.
Oriel Canfas, Caerdydd.
Oriel Kooywood, Caerdydd.

 

Gweler rhai o gwaith Chris Griffin mewn casgliadau cyhoeddus ar y wefan ArtUK.

 

Ganed Chris Griffin ym Maesycwmer, Morgannwg Ganol a graddiodd o’r Coleg Celf Brenhinol yn 1975. Mae’n aelod o’r Grŵp Cymreig, Cymdeithas Frenhinol Dyfrlliwiau Cymru ac mae ganddo stiwdio yn Oriel Canfas yng Nghaerdydd lle mae’n aelod o Artistiaid yr Hen Lyfrgell Cyf.


Mae rhinweddau ffurfiol tirwedd De Cymru yn darparu’r conglfaen ar gyfer ei baentiadau: y siapiau gwahanol a deinamig, lliwiau a gweadau’r dirwedd, yw ei fannau cychwyn. Trwy'r broses beintio mae lliwiau a siapiau weithiau'n cymryd eu bywyd eu hunain ac mae'r cynlluniau lliw yn dod yn gyfoethog ac emosiynol. Trwy grafu ac ail-baentio mae'n cyflawni arwyneb gweithiol a gweadog sy'n dwyn i gof y dirwedd arw. Ei destunau yw'r cymoedd y mae'n eu hadnabod mor dda, y capeli, y terasau a'r llethrau serth. Mae ei baentiadau yn ddatganiad telynegol a llawn mynegiant sy’n dathlu’r dirwedd hon a’i hanes.

bottom of page