top of page

Anthony Evans

Anthony Evans

Anthony Evans

Noson Oer

Noson Oer

Acrylic on canvas

Y Cusan yn yr Ardd

Y Cusan yn yr Ardd

Cwm Pennant

Cwm Pennant

Acrylic on canvas

Y Lamp / The Lamp

Y Lamp / The Lamp

Lino print watercolour

Ponty

Ponty

Lino print watercolour

Maerdy

Maerdy

Lino print watercolour

Born: Cross Hands, Wales.
Lives: Cardiff, Wales.

 

See some of Anthony Evans' work in public collections on the Art UK website.

 

Originally from Cross Hands in Camarthenshire, Anthony Evans now lives and works in Cardiff, where he is one of a group of artists that established the company Old Library Artists and Oriel Canfas in Canton, Cardiff.

 

After attending Trinity College in Camarthen he worked for several years as a teacher before becoming a full time artist in 1990.

 

Anthony has exhibited extensively across Wales and England and has been involved with artistic projects and exhibitions in Europe, India and the USA. His work is held in private collections in Wales, the USA and Australia.

 

 


Yn wreiddiol o Cross Hands yn Sir Gar, mae Anthony Evans bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn aelod o grwp o artistiad a wnaeth sefydlu'r cwmni Arlunwyr yr Hen Lyfrgell ac Oriel Canfas yn Nhreganna, Caerdydd.

 

Wedi iddo fynychu Coleg y Drindod Caerfyrddin, gweithiodd fel athro celf am nifer o flynyddoedd cyn sefydlu ei hun fel artist llawn amser yn 1990.

 

Mae wedi arddangos ei gelf ar draws Cymru a Lloegr ac hefyd wedi cymryd rhan mewn cyweithiau artistig ac arddangosfeydd yn Ewrop, India a'r Unol Daleithiau. Mae ei waith yn rhan o gasgliadau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, Unol Daleithiau ac Awstralia.

bottom of page