top of page

Karin Mear

Karin Mear

Karin Mear

NO MORE PIES

NO MORE PIES

BATTLE VISOR

BATTLE VISOR

Chicken Woman

Chicken Woman

Kitchen Votive edited V2

Kitchen Votive edited V2

When the singing stops

When the singing stops

81x3cm, Acrylic.

Self portrait

Self portrait

Wedi'i magu yn Aberdâr yng Nghymoedd De Cymru, cwblhaodd Karin gwrs sylfaen mewn celf a dylunio yn 1985 ac yna, ar ôl magu dau o blant, dychwelodd i addysg amser llawn yn 1994 i ddilyn cwrs gradd celf.

 

Ar ôl graddio bu Karin yn byw yn Llundain am rai blynyddoedd, ac yna dwy flynedd ar bymtheg yn Aberhonddu, cyn dychwelyd i Aberdâr yn 2018. Tra yn Aberhonddu roedd Karin yn un o sylfaenwyr Gŵyl Merched Aberhonddu ac mae'n drefnydd ei harddangosfa gelf flynyddol.

 

Gan weithio mewn paent, cyfryngau cymysg a gwrthrychau a ddarganfuwyd Mae gwaith Karin yn tynnu ar hanes go iawn bywyd yn y Cymoedd a'r naratifau personol a luniwyd o'r rhain ynghyd â sylwadau cyfredol ar fywyd yn gyffredinol.

Ganed a bywydau: Aberdâr, Cymru.

 

Addysg:

1997 BA Astudiaethau Cyfun (Celf ac Astudiaethau Cymreig) ym Mhrifysgol Morgannwg

1985 Sylfaen mewn Celf, Howard Gardens, Caerdydd

Mae arddangosfeydd yn cynnwys:

2019 Grymuso Fi G49, Caerdydd (grŵp)

2019 Agor yr Haf Caerdydd (grŵp)

2018 a 2019 Cymdeithas Celfyddydau Merched yng Nghanol y Barri (grŵp)

2018 a 2019 Cymdeithas Celfyddydau Merched yn Neuadd Llanofer, Caerdydd (grŵp)

2017 Amgueddfa Celf Fodern Cymru, Machynlleth  (grŵp)

2016 Grŵp Aberhonddu, Y Galeri, Caerffili (grŵp)

2012 Sioe Gelf Gŵyl Merched Aberhonddu (grŵp) Yn flynyddol ers

2012 Under The Washing Line, The Hours, Aberhonddu (unawd)

2010 Baaah yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon (unawd)

2008 The Globe at Hay (unawd)

2006 The Willow Gallery, Croesoswallt (grŵp)

2004 Wyeside Arts Centre, Llanfair-ym-Muallt (grŵp)

2003 Oriel Silver Birch Gallery, Crucywel (unawd)

2001 Advocate Gallery, Wandsworth Llundain (unawd)

bottom of page