top of page

Heather Eastes

Heather Eastes

Heather Eastes

A Walk In The Park

A Walk In The Park

24x22cm, 2012.

Egg Girl and Crow Portrait

Egg Girl and Crow Portrait

24x22cm.

Child's Head Birdman and Stier

Child's Head Birdman and Stier

22x22cm.

The Wound of Adam

The Wound of Adam

80x60cm.

Cow, Moon, Fallen

Cow, Moon, Fallen

60x80cm.

Girl Paperface

Girl Paperface

30x23x13cm.

Wobbly Man

Wobbly Man

80x60cm. Green white found polystyrene ball with a paper pink white face.

Mae Heather Eastes yn defnyddio deunyddiau syml yn gynnil; papur, graffit, paent gwyn acrylig ac, yn achlysurol, arlliwiau fflyd o las, coch a brown yn ymgynnull yn weithiau cynnil a cain, o wythïen beintiol - cosmos darluniadol sy'n gwbl annibynnol. Dyma'r awyren lle mae'r artist yn ymgysylltu'n ddwys â marciau, staeniau ac olion lliw a lle, iddi hi, maen nhw'n tanio cysylltiad a chof; ac, yn eu tro, trwy'r broses weithio, roedd y rhain yn dod i'r amlwg yn ymgorffori prif gymeriadau'r olygfa.

 

Mae byd darluniadol Heather Eastes yn cael ei boblogi gan wynebau, pennau, cyrff, atgofion gweledol obsesiynol o berthnasoedd cynnar a hiraeth, yn bennaf am blentyndod - gydag angen bregus cymuned a hunaniaeth. Galwad o archeteipiau mytholegol, ysbrydolrwydd a chrefydd, bodau dynol, bwystfilod a Duw yn crwydro trwy ei bydysawd. Trosiadau, symbolau ar gyfer perthnasau cynnar, cyntefig a gwladwriaethau, yn yr un modd maent yn cyfeirio at y byd presennol - Mam (fel duwies, neu aderyn pell), tad (fel duw, diafol, ci), plentyn, brawd, chwaer, gwryw, benyw, nef a daear yn ceisio ei gilydd, tynghedu i aros ar wahân.
S Darllenydd, U Bugdahn 2012 

 

Gwaith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys Casgliad Deutsche Bank yn Stuttgardt, Landstag  Düsseldorf, Chasgliad Hanck Düsseldorf a Chasgliad Hanck a Kunstpalast, Düsseldorf.

Eni: Portsmouth, Lloegr.

Yn byw: Aberystwyth, Cymru.

 

Addysg:

BA (Anrh) Hanes a Chelfyddyd Weledol Prifysgol Cymru, Aberystwyth

Meisterschuler (MFA), Academi Celfyddyd Gain Düsseldorf, 1979.

 

2011 - Etholwyd i'r Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, Gogledd Cymru.

 

Arddangosfeydd unigol (detholiad):

2014- Yn Arcadia, Oriel Wrecsam Gallery, Wrecsam.

2012 - Amseroedd Eraill Gwahanol Leoedd, Galerie Bugdahn & Kaimer, Duesseldorf.

2008 - Bwystfilod, Angylion, Silver Fields, Pebble Walk Gallery, BBC LLandaf Caerdydd.

2007 - Fragment Sounds ...(gyda Katja Koelle), Stiwdio Sain Viersen, yr Almaen.

Wynebau Papur, Oriel Malkasten, Dusseldorf.

2001 - The Artists Life (gyda Pete Bailey), Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

2000 - Breuddwydio am Babilon (gyda Pete Bailey), Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer, Caerdydd.

1993 - Darluniau Fragment Heather Eastes, Oriel Kollmeier, Essen.

1992 - Heather Eastes, Oriel Ddinesig, Bad Waldsee, yr Almaen.

1988 - Darluniau Darnau, Galerie udo Bugdahn, Dusseldorf.

 

Wedi'i ddewis arddangosfeydd grŵp:

2014 - Yma ac Acw/Hier und Da/ Here & There: (Trefnydd) Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, Rhondda; 

Mid Wales Arts Centre, Caersws

Gas Gallery, Aberystwyth.

2013 -  Gas Gallery, Aberystwyth

Eisteddfod Genedlaethol  "Y Lle Celf"

2012  - Arddangosfa Celf Fforddiadwy, Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd.

DRAWINGMMX2, Oriel Howard Gardens, Caerdydd.

Prifysgol Fetrapolitan, Caerdydd.

2011 - Arddangosfa Celf a Chrefft, Eisteddfod Genedlaethol, Wrecsam, Gogledd Cymru.

Artemisia, Neuadd Dewi Sant Caerdydd, Caerdydd.

Polemig fach ar bapur, Charlie Smith Gallery, Llundain.

Polemically Small, (Curadur: Edward Lucie-Smith) Garboushian Gallery, Beverly Hills.

Polemically Small on Paper,  Curaduron: Edward Lucie-Smith and The Future Can Wait, Torrance Art Museum, Torrance.

Three Artists, Three Journeys, Futures Gallery, Pierhead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

2007-2013  -  Wedi'i ddewis yn flynyddol - Artist Cymreig y Flwyddyn.

2010, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Glyn Ebwy.

2009 - Cof/Dychymyg, Canolfan y Mileniwm Caerdydd ac Orielau Ty Crawshay, Pontypridd a Phrifysgol Morgannwg, Pontypridd.

2008 - Arddangosfa Celf a Chrefft, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caeau Pontcanna, Caerdydd.

2008 -  Mapio’r Grŵp Cymreig yn 60, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Re:drawing, Oriel Davies Gallery, Y Drenewydd, Powys.

2004 - META, Oriel Gelf y Bae, Caerdydd, Oriel Gregynog Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Vilnius, Lithuania.

2001 - Edrych Allan, Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, De Casnewydd.

2000 - Datguddiad, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

1979- 2013 yn cymryd rhan yn Sioe Gelf Grosse Düsseldorfer yn Amgueddfa Kunstpalast Düssseldorf.

2007 - Gwobr Artist Cymreig y Flwyddyn am Arlunio, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

bottom of page