top of page

Arddangosfeydd

2025:

8 Sioe: Yn y Dirwedd

Prosiect lle mae artistiaid yn gwneud gwaith sy’n ymateb i le, ardal o dir yng Ngheredigion tua 30 erw o goetir, dôl, gwelyau cyrs, ardal sy’n gynefin bywyd gwyllt. Mae gan waith y prosiect hwn bresenoldeb haptig gan ddefnyddio deunyddiau a ddarganfuwyd ar y safle i ffurfio strwythurau sydd wedi'u gwneud â llaw ac yna'n cael eu newid gan dreigl amser a gweithred natur.

Tirwedd, Llandysul, Ceredigion
4ydd Ebrill - 9fed Mai, 2025

8 Sioe: Annisgwyl

Mewn rhai ffyrdd mae pob artist yn delio â'r annisgwyl, weithiau'n amlwg ac yn amlach yn ddiofyn. Georgia O'Keeffe yn ei ddisgrifio fel hyn yn 'gwneud eich anhysbys yn hysbys - ailddarganfyddiad' neu fel y dywed Magritte 'Mae harddwch celf yn gorwedd yn y cysylltiadau annisgwyl mae'n gwneud rhwng pethau'.

Stiwdio Cennen, Llandeilo

20fed Mawrth - 26ain Ebrill, 2025

2024:

8 Sioe: Tyst
Prosiect ar-lein. Dywedodd Andy Warhol ‘Voyeurism yw disgrifiad swydd cyfarwyddwr. Mae’n artist hefyd’. Arddangosiad ar-lein o waith sy'n bodoli yn y byd digidol yn unig neu sy'n ail-fframio digwyddiad neu ddigwyddiad.

Ar-lein

Sgrinio 6ed Rhagfyr, 2024

8 Sioe: Creu Gofod / Siapio Gofod

Arddangosfa sy’n ecsbloetio’r amgylchedd pensaernïol, naill ai drwy wneud cerfluniau sy’n archwilio’r amgylchedd pensaernïol mewnol, – gofod gwirioneddol a gwrthrych gwirioneddol – neu drwy fanteisio ar y gofod rhithiol sydd wedi’i gynnwys o fewn ymylon y llun.

Oriel West Wharf, Caerdydd

6ed Tachwedd - 31ain Rhagfyr, 2024

​8 Sioe: Yn Weledig ac Anweledig

Fel artistiaid rydym yn casglu synhwyrau cof, arsylwadau penodol a theimladau. Weithiau mae hyn yn arwain at fannau breuddwydiol, di-ymgorfforol. Mae dwyster cromatig yn dwysáu'r hwyliau. Mae absenoldeb lliw penodol hefyd yn creu bylchau ar gyfer teimladau a theimladau gofod newydd. Mae rhai artistiaid yn treiddio i mewn i draddodiad Ewropeaidd hynod gyfoethog o ddwysedd lliw a synhwyrau gwacter Dwyreiniol…

Bay Art, Caerdydd

Rhan o raglen yr Hydref yn Bay Arts

​8 Sioe: Athrylith Loci

Arddangosfa yw hon lle mae artist yn ymateb i fyd natur, gan fynd y tu hwnt i arwyneb pethau yn unig, gan ddod o hyd i nodwedd a ddisgrifir fel loci athrylith neu ysbryd lle - rhinwedd sy'n herio disgrifiad ond sy'n bresennol serch hynny.

Oriel Canfas, Caerdydd

2il - 20fed Gorffennaf, 2024

​8 Sioe: Ble ydyn ni nawr?

A yw'r blynyddoedd pandemig wedi effeithio ar, neu wedi newid y ffordd yr ydym yn gwneud celf heddiw, ac a yw ymwybyddiaeth gynyddol o'n marwolaethau wedi newid y ffordd yr ydym yn edrych ar y byd? Dyma rai o'r cwestiynau y mae pum artist benywaidd yn gobeithio eu harchwilio.

Oriel Canfas, Caerdydd
23ain Mawrth - 13eg Ebrill., 2024

​8 Sioe: Ynghylch Amser

Arddangosfa sy’n dwyn ynghyd artistiaid sy’n gwneud gwaith am amser yn benodol, neu sy’n archwilio amrywiadau ar thema neu bwnc dros amser, yn aml dros ddegawdau lawer.

Oriel Queen Street, Castellnedd
2il - 30ain Mawrth, 2024

2023:

Y Grwp Cymreig a Bernard Mitchell

Gwaith diweddar gan The Welsh Group ynghyd â lluniau o aelodau ddoe a heddiw gan Bernard Mitchell.

Y Gaer (Amgueddfa ac Oriel), Aberhonddu

1 Mawrth - 19 Mehefin 2023.

Celf Gwyrdd, How Green is Art?
Arddangosfa haf ar thema'r amgylchedd.
Canol Cymru Celf, Caersws
9 Gorffennaf - 3 Medi, 2023.
Arddangosfeydd Cyfnewid UDA
Arddangosfeydd celf y Grŵp Cymreig ynpartneriaeth â grŵp Americanaidd ISEA.
Lleoliadau i'w penderfynu.
Dyddiadau i'w penderfynu, 2023.

2022:

Turner House Gallery, Penarth

18 Medi i 20 Hydref, 2022 .

Y Grŵp Cymreig: Ar draws y Dau Gwm

Y Grŵp Cymreig yn arddangos mewn dau gwm cyfagos ar yr un pryd; Merthyr a Chynon.

Redhouse Cymru, Merthyr Tudful

Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr

28 Hydref - 26 Tachwedd 2022.

2021:

Attic Gallery, Abertawe.

6 Tachwedd 2021 -Ionawr 2022.

Celf Ganolog, Y Barri, Cymru.

9 Hydref 2021 - 8 Ionawr 2022.

 

Yn Lockdown #2

Yr ail arddangosfa ar-lein o waith a grëwyd gan aelodau’r Grŵp Cymreig yn ystod pandemig coronafeirws Covid-19.

Gwefan y Grŵp Cymreig.

9 Mai - 9 Mehefin 2021

2020:

Twenty Twenty

Arddangosfa o baentiadau bach a cherfluniau gan aelodau’r Grŵp Cymreig i nodi 2020.

FOUND Gallery, Aberhonddu.

19 Awst i 13 Medi 2020

Yn Lockdown

Arddangosfa ar-lein o waith a grëwyd gan aelodau’r Grŵp Cymreig yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19.

Gwefan y Grŵp Cymreig.

15 Gorffennaf - 15 Awst 2020

Y Grŵp Cymreig: Ar draws Dau Gwm (Ar-lein)

Arddangosfa ar-lein yn Amgueddfa Cwm Cynon.

Arddangosfeydd ffisegol yn Redhouse ac Amgueddfa Cwm Cynon wedi'u cynllunio'n wreiddiol ar gyfer mis Ebrill/Mai 2020 - Wedi'i ohirio tan 2022 oherwydd COVID 19.

Gwefan Amgueddfa Cwm Cynon

2020 - 2021

2019:

Y Grŵp Cymreig yn RCA

Y Grŵp Cymreig yn arddangos yn yr Academi Frenhinol Gymreig yn ystod ei ben-blwydd yn 70 oed.

Academi Frenhinol Gymreig, Conwy.

19eg Hydref 2019 – 16eg Tachwedd 2019.

Y Grwp Cymreig yn MOMA

Y Grŵp Cymreig yn arddangos yn MoMA yn ystod ei ben-blwydd yn 70 oed.

MoMA, Machynlleth, Powys.

4 Mai – 22 Mehefin 2019.

Dychymygion Amrywiol 

Y Grŵp Cymreig yn arddangos mewn lleoliad iechyd.

Oriel HeART, Ysbyty Athrofaol Llandochau, Bro Morgannwg.

4 Chwefror – 10 Mawrth 2019.

2018:

Arddangosfa Pen-blwydd y Grŵp Cymreig yn 70 oed a Lansiad Cyhoeddiad yn Oriel Y Bont

Mae’r Grŵp Cymreig yn nodi 70 mlynedd ers sefydlu’r grŵp gyda chyhoeddiad gan David Moore, a lansiwyd yn Oriel-Y-Bont.

Oriel Y Bont, Prifysgol De Cymru, Pontypridd.

29 Hydref 2018 – 31 Ionawr 2019.

Y Grŵp Cymreig yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Grŵp Cymreig yn arddangos yn y Senedd ac Oriel y Dyfodol.

Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd.

Oriel y Dyfodol, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

20fed – 30ain Awst 2018.

Y Grŵp Cymreig a BBK yn Mid Wales Arts Centre

Y Grŵp Cymreig a phum cerflunydd dethol o grŵp Almaeneg y BBK Düsseldorf yn Mid Wales Arts Centre. Arddangosfa a Pharti Gardd Artistiaid.

Mid Wales Arts Centre, Caersws, Powys, Cymru.

6 Mai - 8 Gorffennaf 2018.

Y Grwp Cymreig yng Nghwm Cynon

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig.

Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Aberdâr, Cymru.

2 Mawrth – 7 Ebrill 2018.

2017:
Gweledigaethau Prin
Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig.
Canolfan Gelfyddydau Llantarnham Grange, Cwmbrân, Cymru.

10 Mehefin - 29 Gorffennaf 2017.

Y Grwp Cymreig yn Ninbych-y-pysgod

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, Cymru.

7 Chwefror - 18 Mawrth 2017.

2016:

Myrdd o Safbwyntiau

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig.

Oriel Gelf ac Amgueddfa Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Cymru.

11 Gorffennaf - 11 Medi 2016.

 

Mater Cymysg

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig

Oriel Ceri Richards, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe, Cymru.

13 Mai - 19 Mehefin 2016.

 

2015:

Yma Ac Acw / Hier Und Da / Here and There

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig yn partneriaeth gyda grŵp Almaeneg BBK.

QQTec eV, Hilden, Duesseldorf, yr Almaen.

21 Mehefin - 5 Gorffennaf 2015.

 

Yma Ac Acw / Hier Und Da / Here and There

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig in partneriaeth â grŵp Almaeneg BBK.

Oriel BBK Kunstforum, Duesseldorf, yr Almaen.

18 Mehefin - 12 Gorffennaf 2015.

 

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig

Redhouse, Merthyr Tudful, Cymru.

25 Ebrill - 30 Mehefin 2015.

 

2014:
Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig
Clwyd Theatr Cymru, Mold, Wales.

25 Hydref - 29 Tachwedd 2014.

 

Arddangosfa Gyfnewid

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig mewn partneriaeth â grŵp Americanaidd ISEA.

Celf Ganolog, Y Barri, Cymru.

12 Gorffennaf - 30 Awst 2014.
 

Yma Ac Acw / Hier Und Da / Here and There

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig in partneriaeth â grŵp Almaeneg BBK.

Gas Gallery, Aberystwyth, Cymru.

Gorffennaf 2014.

 

Yma Ac Acw / Hier Und Da / Here and There

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig ynpartneriaeth â grŵp Almaeneg BBK.

Mid Wales Arts Centre, Caersws, Cymru.

Mehefin 2014.

 

Yma Ac Acw / Hier Und Da / Here and There

Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig ynpartneriaeth â grŵp Almaeneg BBK.

Lefel One, Canolfan Dreftadaeth Cwm Rhondda, Cymru.

Mai 2014.

 
Arddangosfa Gyfnewid
Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig yn partnership gyda grŵp Americanaidd ISEA.
National Watercolour Society Gallery, San Pedro, CA, UDA.
Ionawr 2014.
 
2013:
Arddangosfa Gyfnewid
Arddangosfa gelf y Grŵp Cymreig yn partneriaeth â grŵp Americanaidd ISEA.
BIG Arts, Ynys Sanibel, FL, UDA.
Medi, Hydref, Tachwedd 2013.
bottom of page