top of page

Jean Walcot

Jean Walcot

Jean Walcot

Screen-print, 116cm x 62.5cm.

Bigfoot

Bigfoot

Oil on flax, 65x65cm, 1999.

Ouch!

Ouch!

170cmx126cm, 1998.

Bread and Puppets

Bread and Puppets

On board 30 x 30 cm, 2004.

Blacktwirl

Blacktwirl

89x76cm, 2002.

VI

VI

Encaustic wax, oil crayon, graphite ink on Twin-rocker paper and archival glass, 2010.

Tootsie 2

Tootsie 2

Pencil on paper, 2010.

Warming

Warming

Mono-print, 2004.

Mewn ymateb i arddangosfa o baentiadau Jean Walcot yn Art Central, y Barri:


Yn cael ei harddangos mae amrywiaeth o baentiadau o'i chynfasau mawr wedi'u hysbrydoli gan symud coesau a thraed, i brintiau digidol bach mewn dyluniadau a gymerwyd o ddyblygu ac ystumio traed.
Efallai bod y paentiadau mawr yn ymddangos yn wastad ond mae'r lliw mewnol ac ansawdd llyfn melfedaidd yr arwynebau yn creu llewyrch mewnol. Mae'r ffigur yn ffurfio slithers ar draws yr wyneb; mae marciau ystum yn cyflwyno symudiad.


Mae gan weithiau llai ansawdd mwy graffig. Wedi'u gwneud â chwyr wedi'u gwresogi a chreon ar bapur dyfrlliw trwm, maent yn gyflym ac yn syth o fewn y cyfrwng.


Mae Jean wedi treulio amser ar nifer o breswyliadau artistiaid yn America lle bu'n rhydd i ddefnyddio cymysgedd a chyfateb o wahanol gyfryngau. Mae'r arddangosfa yn dangos arbrofi cyson Jean ond nid yw'r thema'n newid fawr ddim dros y ddau ddegawd a gwmpesir gan yr arddangosfa. Mae lleoliad ei syniadau yn gorwedd o fewn ei natur gorfforol ei hun.
 

Di Setch

Aelodaeth:
Cynghorydd i Gyngor Celfyddydau Cymru.
International Association of Experimental Artists, UDA.
Y Grŵp Cymreig (Cadeirydd 2002-5).
Women's Arts Association (Ymddiriedolwr, Cadeirydd 2003-5, 2007-8).
Cymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru.
Cynulliad Merched Cymru.
Cyfeillion Celf Ganolog, Y Barri, Cymru.

 

Eni: Gorllewin Wickham, Lloegr.

Yn byw:Caerdydd, Cymru.

 

Asiant: Janet Martin, Oriel GPF, George Street, Casnewydd, De Cymru, DU.

 

Addysg:

1978 BA Anrh (Open University).
Diploma 1979 mewn Ffrangeg, Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd.
1982 Treuliodd 6 mis yng Nghaliffornia yn astudio Celf a Phensaernïaeth.
1995-6 Diploma yn y Celfyddydau Cain – Rhagoriaeth, (Athrofa Prifysgol Cymru).
1996-9 BA Celfyddydau Cain, Athrofa Prifysgol Cymru.
1998 Cyfnewid, Ball State University, Indiana, UDA.

 

Arddangosfeydd unigol:
2012 Hands and Feet and the Bits Between, Celf Ganolog, Y Barri. 
2004 Un Cam Ymlaen, Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Aberdâr.
Think and Feel: Darluniau Llaw Cyfuchlin Ddall, Harrison Centre, Indianapolis, UDA.
2004 Gwaith Mawr Jean Walcot, Muncie Medical Center, Muncie, Indiana, UDA.
2003 Body and Sole, yn cydredeg yn Amgueddfa Brycheiniog, Aberhonddu a Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, Cymru.
2001 One Month and After...., Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer, Caerdydd.
From This To…, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd, Cymru. 
1999 American Experience, Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer, Caerdydd,Cymru.
1997 Sioe Un Person, Woodstock Gallery Penarth, Cymru.

 

Gwobrau a phreswyliadau:
Preswyliad 2007 Vermont Studio Center Johnson, Vermont, UDA.
Preswyliad 2005 Vermont Studio Center Johnson, Vermont, UDA.  
2004 Celfyddydau Rhyngwladol Cymru cymorth grant ar gyfer preswyliad yn Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, UDA.
Preswyl Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, UDA.
Y Gymdeithas Allforio, Cronfa Masnach Ryngwladol i fynychu Cynhadledd ISEA, Muncie, Indiana, UDA.
Preswyl Canolfan Stiwdio Vermont, Johnson, Vermont, UDA.
2001 Y Gymdeithas Allforio, Cronfa Masnach Ryngwladol ar gyfer Cynhadledd ISEA Traverse City, UDA.
Preswyliad 2000 Vermont Studio Center, Johnson, Vermont, UDA.
Artist Nodwedd y Mis ar wefan Artcymru.

 

bottom of page