top of page

Christine Evans

Chris Evans

Chris Evans

Spinning wheel

Spinning wheel

Photography

Dinorwic

Dinorwic

Photoetching

Single tree

Single tree

Photography

Open road

Open road

Photography

City building

City building

Photography

Paper shape

Paper shape

Photography

Geni: Rhondda
Yn byw: Cardiff

Mae Chris Evans yn Ffotograffydd Prydeinig sy'n arbenigo mewn ffotograffiaeth fformat Digidol a Chanolig.

Dechreuodd ei gyrfa gynnar trwy gymhwyso mewn meddygaeth yn 1966, gan arbenigo mewn Seiciatreg a dod yn Aelod o Goleg Brenhinol y  Seiciatryddion ym 1981 a bod yn brif ymgynghorydd mewn Uned Glasoed ar gyfer glasoed cythryblus. Dilynwyd hyn gan ailhyfforddi mewn seicotherapi seicdreiddiol i oedolion a gweithio gyda theuluoedd ac unigolion a sefydliadau (yn enwedig yr Adran Geneteg yn Ysbytai Prifysgol Cymru, Caerdydd). Arweiniodd y gwaith olaf at gyhoeddi llyfr o’r enw ‘Genetic Counselling’ a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Caergrawnt yn 2006 ac mae’n dal yn destun safonol ar gyfer Genetegwyr a Chynghorwyr Genetig.

Bu Chris yn ffodus i ddysgu am gelf Gymreig trwy fod yn aelod o Gymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru lle bu’n Ysgrifennydd Darlithio am 15 mlynedd cyn dod yn Brynwr yn 2011 ac yna’n Gadeirydd yn 2012 swydd a ddaliodd am 5 mlynedd.

Yn ystod yr holl amser hwn roedd ffotograffiaeth yn angerdd a datblygodd trwy weithdai niferus cyn mynd ag ef i gymhwyster mwy ffurfiol MA mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol yn 2019.

Mae’r arddangosfeydd wedi cynnwys: arddangosfa unigol yn The Travelers Gallery yn y Barri 2015,  BayArt Gallery yn 2019 fel rhan o’r sioe i Raddedigion ar gyfer yr MA a  Neuadd Llanofer a Chelf Ganolog y Barri bob blwyddyn ers 2015 fel rhan o Gymdeithas Celf Menywod Cymru.

bottom of page