top of page

Maggie James

Maggie James.River xv

Maggie James.River xv

Maggie James. Trees and River

Maggie James. Trees and River

Maggie James. Peripheral Spaces 4

Maggie James. Peripheral Spaces 4

Maggie James. Peripheral Spaces 2

Maggie James. Peripheral Spaces 2

Maggie James Peripheral Spaces 8

Maggie James Peripheral Spaces 8

Maggie James Megalopolis obscured x4

Maggie James Megalopolis obscured x4

Maggie James. Night Road

Maggie James. Night Road

Maggie James. Peripheral Spaces 7

Maggie James. Peripheral Spaces 7

Maggie James. Megalopolis obscured 1

Maggie James. Megalopolis obscured 1

Maggie James. Megalopolis obscured 5

Maggie James. Megalopolis obscured 5

Astudiodd Maggie James Gelfyddyd Gain yn Newcastle Poly a'r Coleg Celf Brenhinol, Ysgol Beintio, 1979 - 1982 lle dyfarnwyd Ysgoloriaeth John Minton iddi.

 

Mae arddangosfeydd cynnar yn cynnwys JP Portrait Award 1982, Oriel Bortreadau Genedlaethol, Llundain ac ym 1987 Artistiaid a astudiodd gyda Peter de Francia, Canolfan Gelfyddydau Camden, Llundain. Wedi dychwelyd i Gymru etholwyd Maggie i Grŵp 56 Cymru, roedd yr arddangosfeydd yn cynnwys 1985 'Bywyd a Thirwedd o'r Alban a Chymru' Oriel Gelf Casnewydd ac arddangosfeydd teithiol i Tsiecoslofacia yn 1986 a 1991. Comisiynodd Jenny Spencer Davies 'Inscape' 1990 Oriel Caerdydd, curadu gan David Briers, gyda Sue Williams a Deborah Jones, a arweiniodd at gyllid gan CCC i greu gwaith newydd, yr un flwyddyn roedd yn gyd-enillydd gwobr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1990. Ym 1994 o ganlyniad i grant Sefydlu gan CCC , Creodd Maggie gyfres o waith - a ddangoswyd yn The Bridge Gallery PDC ac yng Nghanolfan Gelf Aberystwyth 'Interior View' 1997 gydag Ian Westacott. Yn gynnar yn 2000 gwahoddwyd Maggie i ddangos gwaith yn 6 Chapel Row, Caerfaddon ac ‘Artistiaid Newydd’ Oriel Martin Tinney 2003, ac yna nifer o sioeau grŵp yn Oriel Martin Tinney.

 

Rhwng 2007 a 2018 agorodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru lawer o gyfleoedd i Maggie ddatblygu ei gwaith, yn enwedig mewn perthynas â'i chyfranogiad yn Open Books, prosiect y gwahoddwyd hi i ymuno ag ef yn 2012. Open Books: artists and the Chinese folding book, Sanshang Museum Celf Gyfoes, Hangzhou, Tsieina 2013.

 

Gwahoddodd y peintiwr Emrys Williams Maggie i gymryd rhan yn Change at Crewe 2014 yn ei stiwdio/oriel yn Llandudno ynghyd â Rachel Busby, Gordon Dalton, Jeffrey Dennis, Neil McNally, Phil Nicol, ac Andreas Rüthi. Roedd arddangosfa arall yng Ngogledd Cymru yn dilyn ‘Trwy Wahoddiad’, Academi Frenhinol Gymreig, Conwy 2016

 

Yn 2016 bu Maggie yn cyd-guradu Open Books. À Livre Ouvert, LAC, Ottawa, Canada ac wedi hynny mae wedi teithio i Tsieina yn 2017 a 2018 i gwrdd â chydweithwyr Tsieineaidd. Yn 2019 bydd Cyfnewid Papur yn digwydd yn BayArt ac Academi Gelf Tsieina yn Hangzhou o ganlyniad i'r teithiau hyn.

Gwobrau
2020 Gwobr Creu CCC - Curadur/Artist. OpenBooksOnline - OpenBooks a The GoDown KL 
2019    Llyfrau Agored Llysgennad Cymru Greadigol /Cyfnewid Papur Cymru Tsieina

 

Wedi'i eni ac yn byw: Caerdydd, Cymru.

 

Addysg:

Newcastle Polytechnic

Royal College of Art, Llundain

Arddangosfeydd Unigol
2012 'Gofodau Ymylol' Neuadd Dewi Sant
2002 Maggie James Small Paintings Six Chapel Row, Caerfaddon
1994 'To Somersaults' Oriel Y Bont, Prifysgol Morgannwg
1989 'Tu Mewn' Andrew Knight Gallery, Caerdydd
1987 'Interiors' 39 Steps Gallery, Llundain

Arddangosfeydd dau a thri o bobl
2003 'Artistiaid Newydd', Oriel Martin Tinney, Caerdydd
1997 'Interior View' Canolfan Gelf Aberystwyth
1990 'Inscape', James Jones a Williams Comisiynwyd gan CCC, Oriel, Caerdydd

 

Arddangosfeydd Grŵp Dethol
2023 Oriel LLE digwyddiad arddangosfa a cylchgrawn dros dro Prosiectau Kingsgate, Llundain
2023 PAX, MOMA Machynlleth
2022 Y Silff, Canfas, Aberteifi
2022 Grwp Cymreig, Turner House
2022 Ar Draws Dau Gwm, Redhouse, Merthyr Tudful
2022 Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig, Found Gallery, Aberhonddu
2021 Syniadau ar Bapur, Oriel Y Bont, PDC
2021 OpenBooksOnline The GoDown, Kuala Lumpur, Malaysia
2021 Grŵp Cymreig yn Oriel Celf Ganolog ac Atig Abertawe
2020 Deugain Mlynedd ers Butetown Artists Studios 
2020 Golygfa o'r Ymyl Parhadtirweddau cyfoes yn yr Oes Ddigidol. GWNAED
2019 Y Grwp Cymreig yn 70, Academi Frenhinol Gymreig, Conwy
2019 Philip Nicol. Maggie James, Y Stiwdio, Llandudno
Eisteddfod Genedlaethol, Cymru Conwy 2019
2019 Cyfnewidfa Bapur BayArt, Caerdydd (Cyd-guradur)   
Llyfrau Agored 2019  Celf Ganolog, Y Barri

Celf Ffiniau 'Fields of Vision' 2018, Caerdydd
2017 'Llyfrau Agored. Artistiaid a'r Llyfr Plygu Tsieineaidd' Rajasthan Lalit Kala
Akademi Jaipur . Oriel Gelf Ravindran Manch, Jaipur
2016 'Llyfrau Agored. A Livre Ouvert' LAC, Ottowa, Canada (Cyd-guradur)
2016 'Trwy Wahoddiad' Academi Frenhinol Gymreig, Conwy
2016 Celf@CBTC Phil Nicol a Maggie James, Caerdydd
2016 'Paentiadau o Wal y Stiwdio' Y Sied, Cwrt Insole, Caerdydd
2015 'Llyfrau Agored' Amgueddfa Gelf Gyfoes Wenzhou, Tsieina
2015 Amgueddfa Gelf 'Open Books Plus', Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd,
Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong
2014 'Open Books Plus.' Artistiaid a'r Llyfr Plygu Tsieineaidd, UNSW, Canberra, Awstralia
Artistiaid 'Open Books Plus' 2014 a'r Llyfr Plygu Tsieineaidd, Oriel Gelf Logan, Queensland
2014 Stewart's Law RCA Secret 2014, RCA Llundain
2014 'Newid yn Crewe' Llandudno, Cymru
Sioe hydref 2014 Fiveways, Cymru
2013 'Open Books Plus.Artists and the Chinese Polding Book'. Amgueddfa Celf Gyfoes Sanshang, Hangzhou, Tsieina
2013 'Gaeaf' Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2013, Sir Ddinbych
2012 Cystadleuaeth Dyfrlliw y Sunday Times, Llundain,
2012 'Arddangosfa Artist Cymreig y Flwyddyn' Neuadd Dewi Sant
2012 'Llyfrau Agored 16 Artistiaid a'r Llyfr Plyg Tsieineaidd' Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lansiad Gallus 2012, Vyner St, Llundain
2011 Arddangosfa 'Artistiaid Cymreig y Flwyddyn 2011' Neuadd Dewi Sant
2011 'Deng Mlynedd yn' BayArt

bottom of page