top of page

Angela Kingston

Angela Kingston

Angela Kingston

Foxglove spotted caves

Foxglove spotted caves

Open book Lockdown 2020

Open book Lockdown 2020

Flight 2

Flight 2

Flight 3

Flight 3

Byd natur fu ei phrif ddiddordeb erioed, mae ei chariad at blanhigion bellach wedi cyfuno â ble maent yn tyfu yn eu hamgylchedd, gyda diddordeb arbennig yn nhirwedd a daeareg lle.


`Mae fy mhaentiadau wedi'u seilio ar ysbrydoliaeth o'm hamgylchoedd - planhigion yn tyfu a'u
perthynas â lle. Maeʼr pynciau yn amrywiol ac yn barhausʼ.

Eni: Mwmbwls, Abertawe.
Yn byw: Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg.


Addysg

1955 - 1958, Astudiodd beintio yn Bath Academy of Art, Corsham.
1958, Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Deithio BAA.

Aelodaeth

Y Grwp Cymreig
Cymdeithas Dyfrlliw Frenhinol Cymru (Cadeirydd 1991 - 2000)

Casgliadau

New Hall Art Collection, Caergrawnt
Wolfson College, Rhydychen
Oriel Glynn Vivian, Abertawe
Cork University, Iwerddon

 

Arddangosfeydd unigol

2016, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin.
2014, St Donatʼs Arts Centre Mam a Merch ʻCysylltiad rhwngʼ.
2012, Ty Aberglasne, Caerfyrddin.
2011, New Hall Art Collection, Murray Edwards College, Caergrawnt.
2011, Sioe Flodau RHS Caerdydd.
2011, Waterloo Tea Gardens Caerdydd.
2009, Wolfson College, Prifysgol Rhydychen.

 

Arddangosfeydd dau berson

Mistral Gallery, Llundain.
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
Celfyddydau Prifysgol Caerdydd.
Oriel Ceri Richards, Taliesen, Abertawe.


Arddangosfeydd Grŵp

(gweler y wefan) - DU, UDA, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad yr Iâ.

bottom of page