top of page

Gerda Roper

Gerda Roper

Gerda Roper

gerda7

gerda7

gerda1

gerda1

gerda10

gerda10

gerda9

gerda9

gerda8

gerda8

gerda4

gerda4

gerda5

gerda5

gerda6

gerda6

gerda3

gerda3

gerda2

gerda2

Gerda Roper, Athro Emeritws Celfyddyd Gain, oedd Deon Ysgol y Celfyddydau a’r Cyfryngau, a Chyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Dylunio, Diwylliant a’r Celfyddydau, ym Mhrifysgol Teesside. Yno bu'n gyfrifol am ysgrifennu'r cyflwyniad Celf a Dylunio ar gyfer y REF (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil). Cyn hynny roedd yn Ddeon Cynorthwyol ar gyfer Ymchwil ym Mhrifysgol Northumbria gyda chyfrifoldeb am 79 o fyfyrwyr PhD a 12 Uned Asesu ar gyfer y REF. Bu'n aelod hirdymor o Grŵp Diwylliant y Gogledd Ddwyrain.


Wedi’i geni yng Nghaerdydd, ar ôl cwblhau MFA o Brifysgol Reading, bu’n dysgu Peintio o 1975 i 1984 yng Ngholeg Celf Casnewydd gyda’r artistiaid, Keith Arnatt, Ernest Zobole, John Selway, David Hurn, Erika Daborn a llawer mwy.


Ers ymddeol o’r Academia a dychwelyd i Gymru, ar ddiwedd 2016, mae hi wedi bod yn gweithio’n llawn amser yn peintio a darlunio.


Mae gwaith yr Athro Roper wedi’i brynu’n breifat ac mae hefyd mewn casgliadau cyhoeddus (Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, Llyfrgelloedd Northumberland, Prifysgol Teesside, Prifysgol Northumbria a Chymdeithas Celf Gyfoes Cymru (CASW)). Bu'n Noddwr Cymdeithas Christopher Dresser yng Ngogledd Swydd Efrog ac mae bellach yn aelod o bwyllgor gwaith CASW.


Traddododd yr Athro Roper ddarlith agored CASW ar 19 Mawrth 2019 o'r enw "A Painter's Response", am ysbrydoliaeth ac ailgylchu delweddau, ynghyd â darlith bellach ar 23 Mawrth ar gyfer Cyfeillion Celf Ganolog yn Llyfrgell y Barri.


Mae gwaith yr Athro Roper ar gael i’w weld yn ei stiwdio yn Ynys y Barri ac ar ei gwefan.

 

Eni: Caerdydd, Cymru.

Yn byw: Y Barri, Cymru.

 

Addysg:

Reading University
Exeter University, Caerwysg
Gloucestershire College of Art, Cheltenham

Arddangosfeydd diweddar dethol:

2018 Oriel Gelf Ganolog 2018, Y Barri
2018 Arddangos yn MOMA (Amgueddfa Celf Fodern), Sioe Haf, Machynlleth.
2018 Chwefror / Mawrth. Oriel Kooywood, Caerdydd: sioe gymysg, 10 paentiad, 5 llun.
2017 Gwaith mewn Casgliadau Preifat a Chyhoeddus.
2015 Wedi'i gynnwys yn y cyhoeddiad 'O'r Rhyfel i'r Ôl-fodern: Geiriadur Artistiaid yng Nghymru'.
2017 Arddangosfa Chwedl 2017. MOMA (Amgueddfa Celf Fodern) Machynlleth.
2017 Wedi'i ddewis ar gyfer Arddangosfa Flynyddol 165fed Royal West of England Academy.
2008 Arddangosfa un person 'Where the Birds Sing'. Oriel y Glannau - Sir Benfro.
2007 'Y Nude'. Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.
1996 'Fable & Fantasy' - arddangosfa o saith artist gan gynnwys Paula Rego - Anna Maria Pachecho. Elizabeth Frink, Vicarage Gallery Newcastle upon Tyne - gyda chatalog. cyflwyniad gan Peter Suchin - Beirniad Preswyl ar gyfer Blwyddyn y Celfyddydau Gweledol.
1996 'Divers Memories'. Amgueddfa Lieksa - Karelia - Y Ffindir.
1996 Sioe Grŵp 1996 'Artlanta'. Hatton Gallery - Newcastle upon Tyne a King Plough Centre Atlanta - rhan o Flwyddyn y Celfyddydau Gweledol 1996.
1996  'Divers Memories'. Manchester Museum.
1996 Rheolwr Prosiect - Gardd Japaneaidd 'The Moon Garden'. BNFL Westlakes - Cumbria.
1995  'Divers Memories'. Derby Fotofess.
1995 Arddangosfa un person. Oriel y Brifysgol – Northumbria University.
1994 ‘Divers Memories'. Pitt Rivers Museum - Rhydychen.
1988 'Arddangosfa o Artistiaid yn Gweithio yn y Gogledd' yn Neuadd Wynyard.
1987 'Four Private Views' Harry Holland - Linda Brill - Tony Turner - Gerda Roper. South Square Gallery - Thornton - Bradford.
1987 'Four Private Views' Dean Clough Halifax.
1986 Wedi'i ddewis a'i arddangos yng Nghasgliad Arddangos Swydd Gaerlŷr - Neuadd Beaumanor.
1986 Women on Men. Cahill and Grebler Gallery Llundain.
1985 Arddangosfa i nodi dyfynnu'r paentiad 'Palm Sunday Beaulieu' a brynwyd gan Gymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru. Neuadd Dewi Sant - Caerdydd.
1985-86 Artistiaid Merched yng Nghymru Sioe deithiol Cyngor Celfyddydau Cymru - wedi'i churadu gan Moira Vincentelli.
1984 Gweithiau o'r Casgliad. Oriel - Caerdydd.
1981 Arddangosfa un person. Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.
1980 Arddangosfa un person 'Cant o ddarluniau'. Llantarnam Grange — Cwmbrân.
1975 Arddangosfa un person. Prifysgol Caerdydd.

bottom of page