top of page

Philip Watkins

Philip Watkins

Philip Watkins

Cancer Clinic, Waiting Room

Cancer Clinic, Waiting Room

Oil on Canvas, 70x50cm, 2022.

Back Lane

Back Lane

Ink and lost gouache, 37.5x28cm, 2021.

Treherbert

Treherbert

Oil on Canvas, 70x50cm, 2017.

Angel

Angel

Oil on canvas, 2008.

Roath Steps

Roath Steps

Oil on canvas, 65x50cm, 2004.

Estate Subway 2

Estate Subway 2

Ink and Lost Gouache on paper, 40x30cm, 2001.

Ganed Philip Watkins ym Mhentre'r Eglwys ac fe'i magwyd yng Nghaerffili. Astudiodd Gelfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Casnewydd rhwng 1973 a 1977. Ochr yn ochr â pheintio mae wedi gweithio fel darlunydd yn Amgueddfa Werin Cymru, wedi ennill gwobrau (gan gynnwys BAFTA) fel aelod o dîm cynhyrchu Animeiddio Siriol a Stiwdio Dave Edwards, wedi dysgu lluniadu i droseddwyr ifanc ac wedi gweithio fel Swyddog Ieuenctid yn Caerdydd. Yn ddiweddarach, bu’n gweithio am 18 mlynedd fel tiwtor rhan-amser mewn Addysg Oedolion yng Nghaerdydd, nes rhoi’r gorau iddi oherwydd afiechyd yn 2020.


Y man cychwyn ar gyfer ei baentiad bob amser yw profiad personol uniongyrchol. Yn ei achos ef, mae hyn yn golygu bod y paentiadau yn aml yn ymwneud â, beth bynnag i ddechrau, yn ymddangos yn gyffredin. Mae ganddo ddiddordeb yn y cymeriad mae lle, sydd fel arfer yn brysur gyda phobl, yn ei gymryd yn anghyfannedd ac yn defnyddio golau a chyfansoddiad i gyfleu hyn. Mae'r lleoedd hyn bron bob amser yn lleoedd 'rhwng', lleoedd ymarferol, y math o le y mae rhywun yn cerdded heibio ar y ffordd i rywle arall. Mae siarad â phobl ifanc yn y glaw o noson Chwefror ar rai stadau cyngor wedi bod yn ddylanwad.

Eni: Pentre'r Eglwys, Morgannwg, Cymru.

Yn byw: Caerdydd, Cymru.

 

Addysg:

1973 – 1977, Coleg Celf Casnewydd, Celfyddyd Gain.

 

Arddangosfeydd unigol dethol:

2019, 'Inside Out', The Pop Factory, Porth, Rhondda.
2018, 'Valley Lines', Kickplate Gallery, Abertyleri.
2009, ‘Another Time, Another Place’, Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer, Caerdydd.
2008, ‘Missing Person’, Oriel Washington, Penarth.
2006, 'The Distant Sound of an Ice Cream Van', Bianco Nero Gallery, Stokesley, Gogledd Efrog.
2004, Ffocal.
2004, Rhuthun.
2003, 'You Are Here', Oriel Washington, Penarth

 

Arddangosfeydd grŵp dethol:

2022 'Curious Minds', The Flux Review, Arddangosfa Ar-lein.
2021 ‘Figurative Art Now’, Arddangosfa Ar-lein .
2018 'Just Paint', Oriel S18, Pontycymer.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018, Lle Celf, Y Senedd, Bae Caerdydd (Enillydd Gwobr Anthony Goble am Beintio).
2016, 'City Stories', Mission Gallery, Abertawe.
2016, 'Nonarchy', MadeinRoath, Caerdydd.
2016, 'Nonarchy', Undegun, Wrecsam.
2015, 'Welshscape', St. Donats Art Centre 
2014, 'Solve Et Coagula', Abacus Gallery, Caerdydd.
2013 'Gaeaf', Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.
2012, BEEP. 'Through Tomorrow's Eyes' - Arddangosfa Gwobr Paentio Ryngwladol Cymru, Elysium Artspaces, Theatr Volcano, Abertawe.
2012, 'Painting Wales', New Leaf Gallery, Trefynwy.
2006, ‘Keepers of the Flame’ Traddodiad Paentio De Cymru, Oriel Washington, Penarth.
2006, Sefton Open, Atkinson Gallery, Southport
2005, ‘A Rare Chance To See..', Oriel Washington, Penarth.
2003, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod.

bottom of page