top of page

Jacqueline Alkema

Jacqueline Alkema

Jacqueline Alkema

Sea (E)scape

Sea (E)scape

Pastel on paper, 24x32cm, 2021.

The Shell

The Shell

Pastel on paper, 23x31cm, 2021.

Gweler rhai oJacqueline Alkemagwaith mewn casgliadau cyhoeddus ar y Celf DUgwefan.

 

Ganwyd Jacqueline Louise Maria Alkema in 1948 yn yr Iseldiroedd. Er mai Iseldireg o'i genedigaeth, mae Jacqueline wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a'r Cymoedd ers 1979. 

 

Mae ei chynefindra â phaentio Ffleminaidd ac Iseldireg yn amlwg yn llawer o'i gwaith. Mae’r gwaith yn aml yn dywyll ac yn agos atoch, p’un a yw’r ffigurau’n syllu’n syth arnoch chi, neu ar goll yn eu dawns eu hunain, maen nhw’n mynnu perthynas un-i-un â chi. Maen nhw eisiau  i gyfathrebu ar draws y bwlch sy'n ein cadw ni i gyd yn ynysig, anhysbys. Mae'r ffigwr benywaidd gydag ystumiau lletchwith ar adegau yn nodwedd amlwg yn ei gwaith. Mae ei phaentiadau yn datblygu trwy arbrofi a greddf ond gydag ymwybyddiaeth a rheolaeth o'r cyfryngau a ddefnyddir. Mae themâu rhywioldeb a domestig, atgofion plentyndod a phrofiadau emosiynol yn themâu sy'n codi dro ar ôl tro yn ei gwaith.

Eni: Kropswolde, Yr Iseldiroedd.
Yn byw: Caerdydd, Cymru.

 

Addysg:

BA Anrh. Celfyddyd Gain, Coleg Celf a Dylunio Caerdydd.

 

Ymddiriedolwr WAA (Cymdeithas Celfyddydau Merched Cymru).

 

Aelod o Grŵp Cymreig a Chymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru.

 

Arddangosfeydd diweddar (Am CV llawn gweler y wefan):

Arddangosfeydd unigol:

2014, Diarhebion a Phortreadau, Ffin y parc Llanrwst.
2011, Bocs Gwnïo Fy Mam, ArcadeArt Caerdydd.
2010, Paentiadau Diweddar, Neuadd Dewi Sant Caerdydd.
2008, Merched â Gorffennol, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Sioeau grŵp:

Arddangosfa agored RWA Bryste 2020 (enillydd gwobr Academi)
2020 Merched a'r Cymoedd, Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon 

2020, Concentric, lolfa TB, Canolfan Capitol, Caerdydd 

2019 Crazy Multiply, Tactile Bosch, Caerdydd 
2019 Crazy Multiply, Seol - Korea 
Gwobr Haf MADE 2019, Caerdydd 
2019 Grymuso Fi, G39, Caerdydd 
Cynefin 2019, WAA, Neuadd LLanover, Caerdydd 
Grŵp Cymreig 2019, MoMA, Machynlleth (arddangosfa pen-blwydd 70) 
2019, Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig, Redhouse Merthyr Tudful

2019, Concentric yn Oriel West Wharf, Caerdydd 

2018, Vis a Vis, Oriel y Bont, De Morgannwg. Prifysgol
2017, Three Painters, Oriel Gelf y Bae Caerdydd

2016, Mater Cymysg, Grŵp Cymreig, Canolfan Taliesin (Oriel Ceri Richards)Abertawe
2016, Concentric, Oriel Jacobs, Caerdydd  wedi'i churadu gan Jacqueline Alkema
2015, A WNAED yn yr AMGUEDDFA, oriel MADE, Caerdydd
2015, Concentric, oriel MADE Caerdydd  wedi'i churadu gan Jacqueline Alkema

2014, Grŵp Cymreig yr Arddangosfa Gyfnewid ac ISEA;

San Pedro, California;
Celf Ganolog, Y Barri.
2014, arddangosfa Cyfnewidfa Grŵp Cymreig gyda BBK Kunstforum, Dusseldorf;
Amgueddfa Treftadaeth Cwm Rhondda;
Mid Wales Arts Centre;
Gas Gallery, Aberystwyth.
2013, CASW,  Y Galeri, Caerffili.
2013, Ffrâm IV Benyw, Theatr Clwyd yr Wyddgrug.
2012, Catrawd Merched gwrthun, Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon.
2011, Wunderland, Tactile Bosch, Caerdydd.
2011, Female Frame III, Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd.
2011, Artist Cymreig y Flwyddyn, Caerdydd (canmoliaeth uchel).
2010, Yr Ardd Sment, Tactile Bosch, Caerdydd.
2010, Artist Cymreig y Flwyddyn, Caerdydd (canmoliaeth uchel).
2009, Trosolwg, arddangosfa o beintio modern, Oriel Elysium, Abertawe.
2009, Pren, Dur a Chynfas(?), Tactile Bosch, Caerdydd.

bottom of page