top of page

Paul Brewer

 

Paul Brewer

Paul Brewer

Self-portrait

Newson Bichromate portrait print

Newson Bichromate portrait print

Sweet peas V1 Bichromate /cyanotype

Sweet peas V1 Bichromate /cyanotype

Bichromate still-life print.

Bichromate still-life print.

Travelling camera obscura

Travelling camera obscura

TV remote control. Digital print.

TV remote control. Digital print.

Tile enlarged digital print.

Tile enlarged digital print.

Eni: Caerdydd, Cymru.
Yn byw: Abergwaun, Cymru.


Addysg:

Coleg Celf Casnewydd 1965-1969.
Wedi gweithio'n broffesiynol fel artist tan ymddeoliad. Bellach yn gweithio'n ddi-broffesiynol ar ôl ymddeol.

 

Arddangosfeydd  (ers 2006)                    
Amgueddfa Celf Fodern yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Gwaith wedi'i gynnwys yn yr arddangosfa grŵp agoriadol.
Oriel Laterna Magica Helsinki. Sioe un dyn a phreswyliad.

 

 

Casgliadau                     
Victoria & Albert Museum
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Cyngor y Celfyddydau
Y BBC
Amgueddfeydd dinesig, Colegau, Prifysgolion a chasgliadau preifat
 

Gweler rhai o gwaith Paul Brewer mewn casgliadau cyhoeddus ar y wefan ArtUK. 

 

Bu Paul Brewer yn gweithio o’r un stiwdio yng Nghaerdydd am bron i 40 mlynedd yn cynhyrchu printiau ffotograffau bywyd llonydd a phortread wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan gynnwys prosesau gwm-bicromad, arian a syanoteip. Gwnaethpwyd y printiau hyn gan ddefnyddio offer arbenigol a osodwyd yn y stiwdio, gan gynnwys camera obscura maint cerdded i mewn a thaflunydd 12x16 troedfedd / gwely mwy.


Ar ôl cau’r stiwdio honno ar ei ymddeoliad, mae bellach yn gweithio o stiwdio lai yn Abergwaun, lle mae’n arbenigo mewn cynhyrchu printiau ffotograffig sy’n cyfuno agweddau ar dechnegau analog a digidol.


Mae Paul Brewer yn parhau i arddangos, gan gyfuno arddangosfeydd â phreswyliadau oriel. Mae wedi gweithio yn y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Belg ac yn fwyaf diweddar Iwerddon. Fe oedd yr artist a ddewiswyd i gynrychioli'r DU yng Ngwlad Belg y tro diwethaf i Brydain Fawr ddal swydd Llywydd yr UE. Ariannwyd y prosiectau hyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Gwobrau Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae hefyd wedi derbyn bwrsariaethau mawr i ariannu gwaith prosiect stiwdio, gan gynnwys gwobr Loteri'r Mileniwm a ddefnyddiwyd i ariannu camera obscura panoramig teithiol a ddyluniwyd fel trelar ffordd. Mae'n gyn-enillydd y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â Paul Brewer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfonwyd eich manylion yn llwyddiannus!

bottom of page