top of page

Gustavius Payne

Gustavius Payne

Gustavius Payne

12 June 2019

Commodity

Commodity

Oil on canvas, 117x107cm.

The Mask

The Mask

Oil on canvas, 40x40cm.

The Captive

The Captive

Oil on canvas, 121x107cm.

The Captive

The Captive

Oil on canvas, 45x35.

Beneath the Cover

Beneath the Cover

Oil on canvas, 105x160cm.

The Passion

The Passion

Oil on canvas, 122x91cm.

Beneath the Cover

Beneath the Cover

Oil on canvas, 41x51cm.

A Place To Belong

A Place To Belong

Charcoal on paper, 90x132cm.

Home Away From Home

Home Away From Home

Oil on canvas, 18x13cm.

Ganwyd a bywydau: Merthyr Tudful, Cymru.

 

Addysg:

2009 - 2011, Prifysgol Morgannwg (TAR).

2000 - 2005, UWIC (Tyst. AU).

1993 - 1996, Cheltenham & Gloucester College of Higher Education (BA Anrh Celfyddyd Gain - Dosbarth cyntaf).

1995, Ysgol Celfyddydau Cain Athen, Gwlad Groeg (cyfnewidfa Erasmus).

1991 - 1993, Canolfan Technoleg Celf a Dylunio Morgannwg Ganol, Pontypridd.

 

Lleoliadau arddangos dethol (1 - 4 person yn dangos):

Ffin-Y-Parc, Llanrwst.

Queen Street Gallery / Studio 40, Castell-nedd.

Academi Frenhinol Gymreig, Conwy.

Celf Ganolog, Y Barri.

Cwtsh, Casnewydd.

Redhouse Cymru, Merthyr Tudful.

Undercurrents Gallery, Deptford, Llundain.

Mid Wales Arts Centre.

Oriel Washington, Penarth.

MoMA, Machynlleth.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr.

Oxmarket Art Centre, Chichester, Lloegr.

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu.

Canolfan Dylan Thomas, Abertawe.

Galeri, Betws-y-coed.

Canolfan Treftadaeth Cwm Rhondda.

Kilvert Gallery, ger. Y Gelli.

Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd.

Raw Gallery, Llundain.

Gweler peth o waith Gustavius Payne mewn casgliadau cyhoeddus ar wefan ArtUK .

 

Ganed Michael Gustavius Payne ym Merthyr Tudful ym 1969, fe’i magwyd yn ystod y 1970au a’r 80au ger ystâd y Gurnos, gan adael yr ysgol yn un ar bymtheg ond dychwelyd i addysg amser llawn yn 21 i ddilyn ei ddiddordeb mewn celf weledol. Enillodd Payne ei wobr gelf gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1993 fel Myfyriwr y Flwyddyn.

 

Heddiw mae'n cael ei gynrychioli ganFfin-Y-ParcOriel yn Llanrwst, lle mae ei waith yn cael ei ddangos yn gyson a'i gadw mewn stoc. Cynhelir gwaith hefyd yn Celfyddyd Gain Ffynnon, Llandeilo ac Oriel Water Street, Swydd Gaerhirfryn. Mae wedi arddangos yn rheolaidd ers 1994, gan gynnwys arddangosfa deithiol gydweithredol a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda’r bardd a’r awdur Mike Jenkins yn ystod 2011 – 2012.

 

Mae ganddo waith mewn nifer ocasgliadaugan gynnwys Prifysgol De Cymru, Amgueddfa Celf Fodern Cymru a Chymdeithas Adeiladu C&G.

 

“Mae’r paentiadau hyn yn defnyddio cyfeiriadau o chwedloniaeth, chwedlau tylwyth teg, crefydd a’n hanes cyffredin. Mae yna straeon a symbolau cyfarwydd y gellir eu llywio; ac archdeipiau sy'n sbarduno ymatebion emosiynol mwy cyntefig. Ei hud grymus arbennig yw ei allu i gychwyn adwaith cadwynol o gyfeiriadau a syniadau ac yna ein tynnu trwy gyfres o emosiynau anghyfforddus.

 

“Mae’n ymwybodol o’r tensiwn a’r gwrth-ddweud posibl rhwng yr elfennau deallusol a greddfol cryf hyn, ond mae ei gysylltiad â’r byd-eang â’r personol cynhenid yn rhoi gradd anarferol o ymrwymiad a dwyster i’r gwaith.

 

“Mae’r cyfeiriadau cyfoes mewn llawer o’r paentiadau yn dangos artist sy’n pryderu’n fawr am y gymdeithas o’i gwmpas – o ble mae wedi dod ac i ble mae’n mynd. Gall hyn roi brathiad dychanol miniog i'r gwaith. Mae'r byd y mae'n ei beintio yn gyfoes ac yn oesol. Mae yna dynerwch a thrais. Y mae trugaredd ac anobaith, cariad a chywilydd. Harddwch a'r Bwystfil."

Ffin-y-Parc

bottom of page