top of page

Jennifer Allan

Jenny Allan

Jenny Allan

Boxed in

Boxed in

Oil on canvas covered board, 124x94cm, 2018.

Behind Blue Eyes

Behind Blue Eyes

Oil on canvas, 94x94cm, 2021.

Fragments

Fragments

Oil on canvas, 55x55 cm, 2022.

Retrospective

Retrospective

Oil on canvas, 124x104cm, 2021.

The Removal of the Mask referencing 'Judith Victorious' by Lucas Cranach the elder circa 1530

The Removal of the Mask referencing 'Judith Victorious' by Lucas Cranach the elder circa 1530

Oil on canvas, 55x55 cm, 2020.

Asylum?

Asylum?

154x124cm, 1994.

Reflecting on the Meaning of Existence

Reflecting on the Meaning of Existence

124x95cm, 1996.

Graddiodd Jennifer yn 1970 o Ysgol Gelf Glasgow ar ôl arbenigo fel gwneuthurwr printiau. Ni ddechreuodd beintio ac arddangos yn gyson tan y 90au cynnar. Ar yr un pryd â'r sifft hon, dechreuodd hefyd ar y broses a arweiniodd at ddod yn Seicotherapydd sy'n ymarfer ac yn addysgu. Mae hi'n dweud nad oedd hyn yn gyd-ddigwyddiad. Ymddeolodd o’i phractis seicotherapi yn 2016 ac mae wedi parhau i ehangu ei hymarfer paentio, gan arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ganddi waith mewn casgliadau preifat yn yr Alban, Cymru, Lloegr, yr Almaen ac Awstralia.


“Rwy’n dod o hyd i bleser synhwyraidd a chorfforol hynod angenrheidiol yn y broses llwyr o wneud marciau, o symud pensil ar draws papur, o osod un brwsh o liw wrth ymyl un arall, o drin a mowldio defnydd i ystum neu ffurf. Rwy’n ei chael yn syndod felly nad wyf yn gweithio’n fwy haniaethol yn reddfol ac eto mae fy orfodaeth i wneud marciau i wneud ystyr - i egluro fy hun i mi fy hun - fel pe bai’n gofyn am ddull ffigurol a naratif.”


Mae'r prosesau hyn yn eu hanfod yn hunan-ffocws ac yn fewnblyg a hefyd, wrth chwilio am hunaniaeth a gwneud synnwyr o'r hunan, mae yna ymgais i berthyn. O hynny ymlaen mae ei harchwiliadau gweledol wedi’u bwriadu i’w rhannu – gwahoddiadau i dystiolaethu – awydd i gydnabod ac uniaethu â’i byd mewnol fel rhywbeth sy’n hysbys, yn cael ei weld a’i ddeall.

 

Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â Jennifer Allan:

 

Eni: Glasgow, yr Alban.

Yn byw: Sir Gaerfyrddin, Cymru.

 
Addysg:

1966 -1970, Glasgow School of Art (BA Celfyddyd Gain).
 

Arddangosfeydd dethol 1994 i 2022

GRWP CYMREIG: 1996 - 2022 yn gynwysedig:
Cymryd rhan yn holl sioeau Grŵp Cymreig gan gynnwys -
50fed, 60ain Teithiau a Chyhoeddiadau Dathlu
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd / Banc Iwerddon, Dulyn / Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth
Taith a Chyhoeddiad Dathlu Cyfres y 70au
Amgueddfa Cwm Cynon / Mid Wales Arts Centre / Y Senedd ac Orielau'r Dyfodol, Caerdydd /
Oriel y Bont, Prifysgol De Morgannwg / MoMA, Machynlleth / RCA, Conwy.
Prosiectau ar y cyd a chyfnewid ag ISEA (Chicago a'r DU) BKK (Dusseldorf a'r DU);
Senedd Ewrop, Strasbwrg; Celtic Connections, Neuadd Gyngerdd Frenhinol, Glasgow


SIOEAU TEULU:
Old Hall, Y Bont-faen, “A Family Affair :1995
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, “Pedwarawd” :1997
Oriel Gelf Lillie, Swydd Dumbarton, Yr Alban “Pedwarawd”: 2001

 

CELFYDDYDAU CYFOES TAITH:
Oriel Orange Moon, Fienna: “Cockaygne”: 2019
Stiwdio Cennen, Llandielo: “Taith’: 2022

 

DATHLU PENNU CYMRAEG Cyfoes
Oriel Andrew Lamont, Aberhonddu 2019

 

GRWP CYFLWYNO AGORED YN SIOE:
Eisteddfod Genedlaethol: 1995/97
Aberystwyth Agored, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: 1995
Hanfod Cymru, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd: 1995/97
Look Without Prejudice, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd:1997
Abertawe Agored, Glyn Vivien, Abertawe: 2017
RWA 168 Agored, Bryste : 2020/21
RCA Agored, Conwy: 2021
Figurative Art Now (FBA) Ar Agor, Orielau Mall ar-lein: 2021

 

CYMDEITHAS CELFYDDYDAU MERCHED : 1994/95/97/98/ 2016/17/18/19/22
Gerddi Howard, Caerdydd (sioe unigol “Ddim yn Boddi ond yn Chwifio”)
Hen Lyfrgell, Caerdydd
Glanfa Jacob, Caerdydd
Oriel Washington, Caerdydd
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Arts Central, Y Barri

Anfonwyd eich manylion yn llwyddiannus!

bottom of page