top of page

Ymuno â'r Grŵp Cymreig

Gwybodaeth cais aelodaeth newydd:


Mae’r Grŵp Cymreig yn croesawu ceisiadau gan artistiaid proffesiynol o unrhyw hil, ethnigrwydd, rhyw neu rywioldeb, sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Yr amodau aelodaeth yw bod pob aelod yn talu'r tanysgrifiad blynyddol (£50 ar hyn o bryd) ar amser ac yn arddangos yn rheolaidd  gyda'r Grŵp. Disgwylir i aelodau fynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chymryd rhan yn y gwaith o redeg y Grŵp a/neu helpu i drefnu arddangosfeydd.


Rhaid i geisiadau gael eu noddi gan ddau aelod presennol. Dylai artistiaid sy'n dymuno ymuno â'r Grŵp Cymraeg gysylltu â'r Ysgrifennydd drwy'r Ffurflen Cyswllt ar y wefan hon. Yna gofynnir iddynt anfon y wybodaeth ganlynol erbyn diwedd Ionawr:
•   CV diweddar
•   6-10 delwedd ddigidol (jpeg yr un tua 1MB mewn maint) o'u gwaith
•   Gwybodaeth am ble gall aelodau weld gwaith celf gwirioneddol yr ymgeisydd.

Etholir aelodau newydd drwy bleidlais gudd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (a gynhelir ym mis Mai fel arfer). Mae mwyafrif o ddwy ran o dair o bleidleisiau yn sicrhau aelodaeth. Mae pob aelod yn cael cyfle i bleidleisio, gan gynnwys pleidleisiau post/e-bost ymlaen llaw ar gyfer y rhai nad ydynt yn mynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

bottom of page