top of page

Alan Salisbury

Alan Salisbury

Alan Salisbury

Watermelons

Watermelons

Oil on Board. 85cmx105cm framed.

Self Portrait as a triumphant artist with reference to 'Coat of Arms with a Cock' by Durer'. Oil on Board with Textiles

Still life with Bird Portrait

Still life with Bird Portrait

Oil on Board. 85cmx 84cm framed.

Post Modern Portrait of Pears

Post Modern Portrait of Pears

Oil on Board with Textiles. 88cmx115cm.

Portrait of lemons and pomegranates in Wan Li Porcelain bowl with flies and with references to work by Jacob Van Hulsdonck. Oil on board with flies.

Melendez Tomatoes.

Melendez Tomatoes.

Oil on Board. 73cmx89cm framed.

Gweler peth o waith Alsn Salisbury mewn casgliadau cyhoeddus ar y wefan Art UK.

 

Ganed Alan Salisbury yn Preston, Swydd Gaerhirfryn ac astudiodd beintio yng Ngholegau Celf Manceinion a Lerpwl a’r Royal College of Art, Llundain.
Mae wedi byw yng Nghymru ers 1974 gan weithio ym Mhrifysgol Morgannwg lle bu’n Brif Ddarlithydd Peintio ac yn Arweinydd Maes yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau. Mae bellach wedi gadael i ganolbwyntio ar ei ymarfer artistig ei hun er ei fod yn parhau mewn cysylltiad â'r Brifysgol fel Cymrawd Allanol.


Mae wedi arddangos ei waith yn eang ledled y DU, Ewrop ac UDA. Yn 2005 dyfarnwyd Dosbarth Cyntaf Cyfartal iddo yng Nghystadleuaeth Agored Alumni Ysgol Gelf Lerpwl. Yn 2008 dyfarnwyd y Wobr Gyntaf iddo yng Nghystadleuaeth Gwobr 2 Bortread Cymru.


Mae Alan yn beintiwr sy'n gweithio o fewn confensiynau cynrychioli naratif ac mae'r delweddau a ddangosir yma yn cynrychioli gwaith y mae wedi'i gwblhau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf Mae'n defnyddio ffynonellau hanesyddol o fewn canon peintio ffigurol Ewropeaidd sydd wedyn yn cael eu gwyrdroi mewn amrywiol ffyrdd. Mae’r paentiadau’n defnyddio dyfeisiau trompe l’oeil, hiwmor ac eironi ac felly’n defnyddio cysyniadau ôl-fodern cyfoes y mae defnydd celf o’r gorffennol yn elfen gyfarwydd ohonynt.

Ganwyd:  Preston, Swydd Gaerhirfryn, Lloegr.

Yn byw:  Y Barri, Bro Morgannwg, Cymru.

 

Addysg:

1967-1970 Dip AD (Celfyddyd Gain), Loverpool College of Art.
1973 MA (RCA) Paentio, Royal College of Art.
1973-1974 ATC Coleg Celf Caerdydd.
2010 -  RCA (Academi Frenhinol Gymreig)

 

Arddangosfeydd unigol:

1979 St Donats Arts Centre. 
1983 Canolfan Gelfyddydau Chapter.
1988 Hillcourt Gallery, Y Fenni.
1991 'Lluniau Symudol', Casnewydd a Chaerdydd.
1992 Canolfan Gelfyddydau Llantarnham Grange.
1996 Canolfan Addysg Bellach ar gyfer Sefydliadau Galwedigaethol a Gweinyddiaeth, AK-KK Tampere, y Ffindir.
1999 Oriel Washington, Penarth.
2000 Canolfan Gelfyddydau'r Miwni, Pontypridd.
2001 Cafe Bravo, Caerdydd.
2004 Adam Gallery, Penarth.
2007 'Transcription and Appropriation' Oriel Y Bont, Prifysgol Morgannwg.
2008 Sioe Un Person ar y Cyd yn Oriel Kooywood, Caerdydd.
2009 Sioe Un Person ar y Cyd (Alan Salisbury a Steve West), Bay Arts, Caerdydd.
2010 'Altered Images', Oriel Duckett a Jeffries, Malton, Gogledd Swydd Efrog.
2011 Oriel Kooywood, Caerdydd.
2011 'Nid yw pethau fel y maent yn ymddangos' (Alan Salisbury a Neil Chard), Canolfan Treftadaeth Cwm Rhondda.
2012 'Revisiting Traditions', Oriel, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug.
2012 'Y Galeri' Caerffili, Artist proffil.
2012 Gŵyl Glasburt Arts, Y Clas ar Wy, Powys.

 

bottom of page