top of page

Robert Harding

Robert Harding

Robert Harding

Going Round in Circles

Going Round in Circles

Nest Egg III 2014

Nest Egg III 2014

Soft Target 8

Soft Target 8

DSCN1146

DSCN1146

Hoarding

Hoarding

Conceptual 8

Conceptual 8

In Memory of Better Times

In Memory of Better Times

Comisiynau a Gosodiadau:

2013, Set o ganwyllbrennau copr a dur di-staen ar gyfer Y Gwarchodlu Cymreig.
2010 - 11, Cerfluniau dur gwrthstaen safle-benodol ar gyfer dwy ardd breifat yng Nghymru.
2003, Gwobr Madog wedi'i dylunio a'i ffugio ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth y Gelli.
3 cerflun dur di-staen safle-benodol ar gyfer coed, Cyfeillion Clynfyw, Aberteifi.
1997, Cerflunwaith yn y Parc, Parc yr Ŵyl, Glyn Ebwy – cerflun safle-benodol.
1993, Gweithio gyda 18 o blant wyth oed i gynhyrchu cerflun metel safle-benodol ar gyfer y tu allan i Westy'r Friendly, Tongwynlais, Caerdydd – prosiect a gefnogir gan 'Busnes yn y Gymuned' ac Awdurdod Addysg De Morgannwg.
1991, Gŵyl Gerddi Cymru – Tystiolaeth Comisiwn yr Ardd yn ailddefnyddio dros 60 tunnell o ddur sgrap a slag haearn eisoes ar y safle; noddir gan British Steel 
6.

1989, Dylunio Cerfluniau mewn PVC ar gyfer Corfforaeth Finyls Ewropeaidd (EVC).
1985, Cerflun Clifftop, Chwareli Tout, Portland, Dorset – cerflun carreg 3 rhan safle-benodol o'r enw The Philosopher's Stone y dyfarnwyd bwrsariaeth ar ei gyfer. Dogfennaeth a modelau cysylltiedig yn cael eu harddangos ar yr un pryd yn Oriel Gelf Dinas Southampton. (Cerflun y cyfeirir ato yn Minette Walters Shape of Snakes, Macmillan, 2000 ac a ddogfennwyd yn Arts Review Yearbook 1994 hefyd http://learningstone.org/tout.html).
Mwy na Life, Chapter, Caerdydd – gosodiad a noddir gan Allied Steel & Wire.
1983, Exposed to the Elements, Rochdale Art Gallery a Charlotte Mason College, Ambleside.
Arddangosfa awyr agored yn y ddau leoliad yn archwilio'r cysylltiadau rhwng Celf a Gwyddoniaeth.
Gosodiadau drych a golau haul
1982, Cerflun ar gyfer Gardd, Tatton Park, ger Manceinion – trefnwyd gan Gyngor Sir Gaer ac ACGB – cloddwaith.
Dyluniad cloddwaith ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Wigan.
1979, UCM/SUN, gosodiad haf yn defnyddio drychau a golau haul ar gyfer Undeb y Myfyrwyr, University of Lancashire.

Eni: Southport, Swydd Gaerhirfryn.
Yn byw: Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.


Addysg a Chyflogaeth:
2014, Un o 5 arweinydd prosiect yn IRON-R2, National Sculpture Factory a Crawford

College of Art And Design, Corc.

2003 – 2012, Arholwr Celf a Dylunio Gwadd ar gyfer Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol.
1995 – 2001, Arholwr Celf a Dylunio (Safon Uwch) – CBAC (Prif Arholwr 1997-2001).
1994, Artist Preswyl, Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia, UDA.
1992 – 1994, Coleg Pontypridd (P/T) C & G 229 Weldio a Gwneuthuriad Rhan 2.
1986, Cymrodoriaeth Grefft Gorllewin Morgannwg (Coleg Afan, Port Talbot).
1983 – nawr, Darlithydd Gwadd mewn nifer o sefydliadau yng Nghymru a Lloegr.
1982 – 2016, Darlithydd Rhan-amser yn Ysgol y Celfyddydau, Coleg Sir Gâr (Yn ystod y cyfnod hwn a adwaenir hefyd fel Coleg Celf Dyfed, Coleg Sir Gaerfyrddin, ac Ysgol Celfyddydau Gorllewin Cymru).
1980 - 1981, Darlithydd rhan-amser yng Ngholeg Blackburn.
1977 -1981, Prifysgol Caerhirfryn M.Phil.
1974 - 1977, Coleg Celf a Dylunio Caerwysg BA (Anrh) Celfyddyd Gain.
1973 - 1974, Celf Sylfaen Coventry Polytechnic.

Arddangosfeydd unigol

2002, Oriel y Bont, Pontypridd & Oriel Henry Thomas, Caerfyrddin.
1995, Oriel yr Hen Lyfrgell, Caerdydd.
1994, Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia, UDA.
1984, Oriel Gweithdy Celf Abertawe.
1982, Scott Gallery, University of Lancaster a Gweithdy Celfyddydau Abertawe.

bottom of page