top of page

Ivor Davies

Ivor Davies

Ivor Davies

next to his mosaic of Saint David at Westminster Cathedral.

The Writing on the Wall

The Writing on the Wall

Installation. Davies' winning entry at the 2001 National Eisteddfod.

Chinese Brush

Chinese Brush

58 x 78cm.

Departure

Departure

58 x 78cm.

Diwydiannol

Diwydiannol

58 x 78cm.

Eni: Treharris, Cymru.

Yn byw: Penarth, Cymru.

 

Addysg:
Coleg Celf Caerdydd, Cymru.
Coleg Celf Abertawe, Cymru.
Prifysgol Lausanne, y Swistir.
Prifysgol Caeredin, yr Alban.
 
Gwobrau:
Enillydd Medal Aur Celfyddyd Gain, Eisteddfod Genedlaethol Cymru.
MBE.
Is-lywydd yr Academi Gelf Frenhinol Gymreig.

 

Aelodaeth:
Y Grwp Cymreig.
Academi Frenhinol Gymreig.

 

Gwel a film proffil Ivor Davies ar y Gwefan y BBC

 

Gwel peth o waith Ivor Davies mewn casgliadau cyhoeddus ar y wefan ArtUK.

Yn fachgen aeth Ivor Davies i Ysgol Sir Penarth. Astudiodd yng Ngholeg Celf Caerdydd a Choleg Celf Abertawe rhwng 1952 a 1957 ac yna o 1959 i 1961 astudiodd ym Mhrifysgol Lausanne yn y Swistir. Yna dechreuodd ddysgu ym Mhrifysgol Cymru cyn symud ymlaen i Brifysgol Caeredin lle cwblhaodd hefyd PhD ar yr avant-garde Rwsiaidd. Ymddeolodd Davies o'r diwedd o ddysgu yng Ngholeg Addysg Uwch Gwent ym 1988. Cafodd ei ethol yn Is-lywydd yr Academi Gelf Frenhinol Gymreig ym 1995 ac mae'n aelod o'r Grŵp Cymreig. Cafodd MBE yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2007. Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2002 enillodd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain.

 

Davies yn angerddol dros ddiwylliant, iaith a gwleidyddiaeth Cymru, sy’n ysbrydoli ei waith celf. Ers nifer o flynyddoedd mae wedi noddi Gwobr Ivor Davies yn Lle Celf, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, am waith celf “sy’n cyfleu ysbryd actifiaeth yn y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth yng Nghymru. " .


Roedd gweithiau cynnar Davies yn y 1960au yn defnyddio ffrwydron fel mynegiant o natur ddinistriol cymdeithas. Cymerodd Davies ran yn Symposiwm Destruction in Art yn Llundain ym 1966. Mae gwaith mwy diweddar wedi cynnwys paentio, gosodiadau ac mae hefyd wedi dylunio a gosod brithwaith o Dewi Sant yn Eglwys Gadeiriol San Steffan.
 

Rhwng 14 Tachwedd 2015 a 20 Mawrth 2016, cynhaliodd orielau cyfoes Amgueddfa Cymru, Caerdydd ei brif ôl-weithredol Ffrwydrad Tawel: Ivor Davies a Dinistr mewn Celf.

bottom of page