top of page

Philip Nicol

p nicol in studio 23

p nicol in studio 23

Winter Dusk 2022 oil on panel 46x42 cms

Winter Dusk 2022 oil on panel 46x42 cms

West 2023

West 2023

no 1 setting out.2008. oil. 152x183cms.Capital Law Collection

no 1 setting out.2008. oil. 152x183cms.Capital Law Collection

Tube 2019 oil on panel 30x35cms

Tube 2019 oil on panel 30x35cms

mishap.2008.oil.110x122cms

mishap.2008.oil.110x122cms

Seive 4 2019 oil on board 23cms sq

Seive 4 2019 oil on board 23cms sq

Shade.2019.oil on linen.51x41cms Collection Katy Charles

Shade.2019.oil on linen.51x41cms Collection Katy Charles

Philip Nicol

Philip Nicol

Gweler peth o waith Philip Nicol mewn casgliadau cyhoeddus ar gwefan ArtUK.

Ers y 1980au mae Philip Nicol wedi arddangos ei waith mewn llawer o orielau a lleoliadau yn y DU ac mewn mannau eraill, gan gynnwys Brno, Bratislava, Kuala Lumpur, Ottowa, Canberra, Hangzhon, Stuttgart, Berlin, Limerick, Brwsel, oriel Ikon, Birmingham, Glyn Vivian, Abertawe , Oriel Spaex, Caerwysg ac ati. Ym 1985 cafodd ei waith ei gynnwys yn The British Art Show a aeth ar daith o amgylch y DU.

Hefyd wedi derbyn nifer o wobrau gan gynnwys tair yn yr Eisteddfod Genedlaethol gan gynnwys y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain, a’r wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Peintio Prifysgol Morgannwg.

Mae ganddo weithiau mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Slofacia, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Casnewydd ac eraill.

Mae ganddo hanes hir o ddysgu - daliodd swyddi yng ngholeg celf Leeds am dros ddeng mlynedd, yn UWIC am naw mlynedd  a rhan amser mewn sefydliadau eraill gan gynnwys Chelsea, Cheltenham, Limerick, Birmingham, Lerpwl ac eraill Rhwng 2006 - 09 roedd yn arholwr allanol yn adran Celfyddyd Gain y brifysgol yn Swydd Gaerloyw.

Yn 2006 gweithiodd, mewn partneriaeth â Chwmni Dawns Diversions ac Opera Cenedlaethol Cymru, mewn cynhyrchiad o “Les Illuminations” gan Benjamin Britten yn The Blue Room yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Yn y 90au bu’n gweithio i sicrhau cyllid a datblygu’r gwaith o adnewyddu’r adeilad yn stiwdios ac oriel Stryd Bute. Ers iddo ailagor mae wedi curadu dros 82 o arddangosfeydd, rhwng 2000 - 2021, a oedd bob amser yn ceisio rhoi arferion celf Cymru yn eu cyd-destun ag arferion eraill o ymhellach i ffwrdd. mae bellach wedi rhoi’r gorau i’r rôl honno.

Cyhoeddiadau

2008   Planet. ISSN 0048- 4288
2005   Imaging the Imagination ISBN 1 84323 433 5 
2005   Paintings Philip Nicol. ISNB 1 902724 17 8
2003   Imaging Wales. Hugh Adams. ISBN 1 85411 349 6
2002   ‘Touch Wood’ by Dannie Abse. Carreg Gwalch Cyf. ISBN 0 86381 701 7. (Painting ‘Drive’ on front cover).
2001   Decade. Cardiff Bay Arts Trust. ISBN 0 9527802 4 0
2000   Prospect. Philip Nicol. ISBN 0 9527802 1 6
1985   The British Art Show. ISBN 0 85613 794 4
1985    Philip Nicol. Oriel Gallery a Chapter. ISBN 0 946329 16 8

 

Casgliadau Cyhoeddus

Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru
Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Cymru (Pryniant Ymddiriedolaeth Derek Williams)
Prifysgol Cymru, Aberystwyth
The Southern Arts Collection.
Ysbyty'r Mynydd Bychan, Caerdydd.
Y Clafdy Brenhinol, Caerdydd
Cyngor Sir Caerdydd
Amgueddfa Glyn Vivian, Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol Slofacia, Tsiecoslofacia
Prifysgol Morgannwg
Leeds College of Art & DesignAwdurdod Iechyd Gwent
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Eni: Caerffili, Cymru.

Yn byw: Caerdydd, Cymru.

Arddangosfeydd Unigol Dethol

2016  Canolfan Busnes a Thechnoleg Caerdydd, Caerdydd (gyda Maggie James)
2012   oriel Blip Blip Blip, Leeds. (gyda Michael Crowther)
2006   Oriel Koywood, Caerdydd
2005   Oriel Mwldan, Aberteifi
2005   Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
2004   Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
2003   Canolfan Grefft Rhuthun.
2003   Adam Gallery, Penarth.
2002   Canolfan Ewropeaidd Cymru, Brwsel, Gwlad Belg.
2002   Oriel Mission, Abertawe
2000   Prospect, Oriel Ymddiriedolaeth Celfyddydau Bae Caerdydd 
1996   Brahms Gallery, Leeds
1995   King Sturge & Caerdydd (gyda Maggie James)
1992    Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
1987    Amgueddfa Glyn Vivian, Abertawe
1986   Canolfan Gelfyddydau'r Rhyl
1985   Oriel Gallery/Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd
1985    Spacex Gallery, Caerwysg
1985    Andrew Knight Gallery, Caerdydd
1983    10 Dover Street, Piccadilly, Llundain (gyda Ian Parker)
1982    Oriel Gerddi Howard, Caerdydd   

 

Arddangosfeydd Grŵp Dethol

2023 ‘And One Day The Apple Fell’ (peintio bywyd llonydd a’i bosibiliadau trafnidiaeth. The BlackBox UCA Farnham. (Wedi’i guradu gan Dan Howard-Birt).
Grŵp Cymreig 2023, Canolfan Gelf Canolbarth Cymru, Caesws
2023 Stage-Pebble Shoe. Kingsgate Project Space, Llundain (wedi'i guradu gan Liam 
O’Connor James Moore)
2022 ‘Meddwl ar Bapur’ Oriel Y Bont, Prifysgol De Cymru, Pontypridd
2021 Buka Buku, Canolfan Godown, Kuala Lumpur
Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol 2020, Piccadilly, Llundain
Oriel Celf Ganolog ‘Cyfnewid Papur’ 2019, Y Barri
Oriel BayArt ‘Cyfnewidfa Bapur’ 2019, Caerdydd 
Peintio Bîp Blynyddol 2018, Abertawe
2018 Oriel Mission “Nofio Nos”, Abertawe 
2018 “Lle Wrth y Bwrdd, Gosodiadau Bywyd Llonydd” Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Curadwyd gan Andreas Ruethi, gan gynnwys Dan Howard Birt, Clare Woods, Emrys Williams, Helen Sear, Lara Davies a Sacha Craddock
2016  Academi Frenhinol Gymreig, Conwy
2016  Open Books, Library and Archives Gallery, Ottowa, Canada
2015  Paentiadau a Darluniau Bywyd Llonydd 1936-2015. The Art Stable. Kelly Ross Fine Art, Child Okeford, Dorset
2015  Oriel Tegfryn, Porthaethwy, Ynys Môn
2015  Oriel Martin Tinney, Caerdydd
2014/15 Amgueddfa Gelf, Sefydliad Astudiaethau Tsieineaidd, Hong Kong, Tsieina
2014   ‘Open Books’, taith i Oriel ranbarthol Logan, Queensland, Awstralia (Mai) ac Oriel Llyfrgell ADFA, Canberra, Awstralia, (Gorffennaf).
2014  'Change at Crewe', Llandudno (gyda Gordon Dalton, Jeffrey Dennis, Maggie James, Neil McNally ac Andreas Ruethi 

2013   'Cartref" Oriel Y Bont, Prifysgol De Cymru, Pontypridd
2013   Amgueddfa Sanshasang ‘Open Books’, Hangzhon, Tsieina (ar daith o amgylch lleoliadau eraill yn Tsieina ac Awstralia)

bottom of page