top of page

Ken Elias

Ken Elias

Ken Elias

About 3 Paintings

About 3 Paintings

Mixed Media, 92x102cm.

Indelible Landscape iii

Indelible Landscape iii

Mixed Media, 109x86cm.

3 Considering Boundaries ii

3 Considering Boundaries ii

Mixed Media, 92x104cm.

Shifting Screenplay (i)

Shifting Screenplay (i)

Acrylic on Paper, 89x112cm.

Shifting Screenplay (ii)

Shifting Screenplay (ii)

Acrylic on Paper, 89x112cm.

Gweler peth o waith Ken Elias mewn casgliadau cyhoeddus ar wefan ArtUK. 

 

Mae Ken Elias yn un o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru. Wedi'i eni ym 1944, i deulu dosbarth gweithiol yng Nglyn-nedd, ffurfiwyd ei blentyndod yn ystod y 1950au. Mynychodd ysgol gelf yn y 1960au, yn ystod anterth y mudiad Celf Bop yn y DU.


Cedwir gwaith Ken Elias mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog a Chymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru.
 

 

Gan ddefnyddio paent acrylig, ffotogyfosodiadau a chyfryngau cymysg, mae Elias yn creu delweddau pwerus, trawiadol, gyda siapiau cryf a lliwiau cyferbyniol. Wedi’i ddylanwadu gan atgofion teulu a sinema yn ystod ei blentyndod yn y 1950au a’i gariad at farddoniaeth a chelf, mae ei waith yn defnyddio’r cof a’r dychymyg, gan ymateb i a thynnu ysbrydoliaeth o faterion a cherhyntau byd-eang, tra hefyd wedi’i wreiddio’n gryf yn iaith weledol y de. cymoedd Cymru.


Yn 2009 lansiodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru arddangosfa adolygol deithiol o'i waith o'r enw; Ken Elias: A Retrospective - Dathliad o 40 mlynedd o beintio ochr yn ochr â chyhoeddiad gan Seren Books, wedi'i olygu gan Ceri Thomas; Ken Elias: Rhaniadau Tenau’.
 

 

Ym mis Ebrill 2013, cafodd gwaith Elias ei gynnwys mewn arddangosfa fawr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, dan y teitl Pop and Abstract, ochr yn ochr â gwaith gan David Hockney, Peter Blake, Allen Jones, Bridget Riley ac eraill.
Mae'n aelod o'r Grŵp Cymreig a Grŵp 56 Cymru.

 

Cyhoeddiad:

Ken Elias: Thin Partitions , golygwyd gan Ceri Thomas, rhagair gan Dai Smith, ynghyd ag ysgrifau gan Hugh Adams, David Briers, Jon Gower, Anne Price-Owen a Ceri Thomas. Seren, 2009.

Wedi'i eni ac yn byw: Glyn-nedd, Cymru.

 

Addysg:

1961-65 Technoleg Labordy Meddygol, Castell-nedd.

1965-66 Astudiaethau Sylfaen, Coleg Celf Caerdydd, Caerdydd.

1966-69 BA Celfyddyd Gain, Coleg Celf a Dylunio Casnewydd, Casnewydd.

1969-70 TAR, Coleg Prifysgol Caerdydd.

1985-87 MA Celfyddyd Gain, Coleg Athrofaol Cymru, Caerdydd.

 

Aelodaeth grŵp:

Y Grwp Cymreig

56 Grwp Cymru

 

Gwobrau:

1978 Gwobr Cyngor Celfyddydau Cymru

1978  Gwobr Alecto Rhifynnau Cyngor Celfyddydau Cymru

1989  Enillydd Ail Wobr, Cymru Agored

1996  Enillydd Gwobr, Arddangosfa Agored Cymdeithas Dyfrlliwiau Cymru

1997  Enillydd Gwobr, Agweddau Ar Gymru

 

Casgliadau cyhoeddus:

Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog.

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.

Normal Coleg Bangor.

Ysgol Gelf, Prifysgol Cymru,Aberystwyth.

Prifysgol Morgannwg.

Cymdeithas Celfyddydau Gorllewin Cymru.

Editions Alecto Llundain.

 

Arddangosfeydd unigol:

1973 26 Lluniau: Gwaith Diweddar Ken Elias, Oriel Cymdeithas Celfyddydau Gorllewin Cymru, Caerfyrddin.

1978 Ken Elias, Ffotomontedd a Phrintiadau / Photomontage and Prints; Frances Woodley, Cerameg a Phrintiadau / Ceramics and Prints, Oriel, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Oriel, Caerdydd.

1988 Ken Elias: Paentiadau a Darluniau, Oriel Cyngor Celfyddydau Glannau Gwy, Caerdydd.

1988 Ken Elias: Paentiadau a Darluniau Diweddar, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Cwmbrân.

1989 Ken Elias: Paentiadau a Darluniau, Oriel Gweithdy Celf Abertawe.

1995 Mynd Adref: Paentiadau Ken Elias.

1987-95, Oriel Henry Thomas, Coleg Celf Caerfyrddin.

1997 Mynd Adref: Ken Elias, Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, Aberhonddu.

1999 Ken Elias: Y Lluniau / Y Pictiwrs, Canolfan Gelfyddydau Wrecsam.

2000 Ken Elias: Y Pictiwrs / The Pictures, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Penarth.

2001 Ken Elias: Y Pictwrs / The Pictures Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

2001 Ken Elias: Paentiadau, Oriel y Bont, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd.

2002 Paentiadau gan Ken Elias, Canolfan y Celfyddydau Cain, Glyn-nedd.

2002 Ken Elias RCA, Academi Frenhinol Gymreig, Conwy.

2003 Paentiadau gan Ken Elias, Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon, Aberdâr.

2005-06 Ken Elias: Finding a Way, Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd a theithio i Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, a'r Ysgol Gelf, Prifysgol Cymru Aberystwyth.

2006-07 Zobole ac Elias, Oriel Zobole, Prifysgol Morgannwg, Pontypridd (a rennir gyda'r diweddar Ernest Zobole).

2009-10 Ken Elias: Ôl Syllol / Ken Elias: A Retrospective, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ac ar daith i’r Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Cwm Cynon, Aberdâr.

Oriel Gerddi Howard, Ysgol Gelf Caerdydd. 

bottom of page